độ chính xác trên toàn thế giới

Startseite suchen Sitemap Kontakt

Thiết bị chuyên dụng theo yêu cầu khách hàng

Radial injection measurement
Ball Track measurement

Dựa trên kết cấu thông thường của mình, chúng tôi phát triển và sản xuất thiết bị theo nhu cầu của khách hàng của chúng tôi!

Thiết bị đo kích thước trong đặc biệt MICROTEST® như thiết bị đo kích thước đường bi hoặc hố xuyên tâm cũng như thiết bị đo kích thước ngoài 3 điểm đều là những thiết bị độc đáo và không có đối thủ.

ví dụ đường dẫn phức tạp dạng tua-bin hoặc các ứng dụng đặc biệt khác. Để có thông tin chi tiết xin liên hệ với chúng tôi!

Microtest AG
Đối tác cho các thiết bị đo chính xác

Sihleggstrasse 23
CH-8832 Wollerau
Thụy Sĩ

Điện thoại: +41 (0)44 723 12 76
Fax: +41 (0)44 723 12 71

info@microtest.ch

copyright © 2019 Microtest AG · Realisation · to top