độ chính xác trên toàn thế giới

Startseite suchen Sitemap Kontakt

Microtest® bộ tiêu chuẩn

Nhờ phạm vi đo đạc vượt mức từ Ø 30 mm tới Ø 400 mm chỉ cần có 6 thiết bị đo kích thước trong MICROTEST®. Nếu là thiết bị thông thường sẽ cần đến 16 tới 22 thiết bị.

Yêu cầu chiếm chỗ cho một bộ thiết bị hoàn chỉnh từ Ø 6 mm tới Ø 400 mm cùng thiết bị hiệu chỉnh, tay nối ngắn, cùng dụng cụ cần thiết và chứng chỉ, được đóng gói trong một hộp gỗ chắc chắn, chỉ là 395 x 320 x 310 mm.

Thiết bị đo kích thước trong MICROTEST® được cung cấp dưới dạng thiết bị duy nhất hoặc bộ thiết bị nhỏ cùng vòng hiệu chỉnh.

Nhằm bảo vệ sự đầu tư của quý vị, chúng tôi cung cấp thiết bị đo kích thước trong MICROTEST® trong một hộp gỗ chắc chắn.

Tiết kiệm thời gian: Nhờ phạm vi đo lớn chỉ cần trang bị ít thiết bị đo kích thước trong MICROTEST®, do đó sẽ tốn ít công sức hơn trong việc hiệu chỉnh và kiểm tra.

Microtest AG
Đối tác cho các thiết bị đo chính xác

Sihleggstrasse 23
CH-8832 Wollerau
Thụy Sĩ

Điện thoại: +41 (0)44 723 12 76
Fax: +41 (0)44 723 12 71

info@microtest.ch

copyright © 2019 Microtest AG · Realisation · to top