độ chính xác trên toàn thế giới

Startseite suchen Sitemap Kontakt

Dịch vụ và bảo dưỡng

Thiết bị chính xác của chúng tôi về cơ bản không cần bảo dưỡng. Tuy nhiên để đạt được tuổi thọ lâu dài cho thiết bị đo kích thước trong MICROTEST® của quý vị, chúng tôi đề nghị luôn giữ gìn thiết bị sạch sẽ. Khi bị bẩn bởi nước làm mát và/hoặc bụi bẩn chỉ cần lau sơ thiết bị bằng giẻ lau, để phòng tránh sự cố không cần thiết do kết dính. Sửa chữa hoặc đại tu thông thường chỉ được xem xét mãi sau 7 tới 15 năm.

Đại tu

Thông thường, nếu không có hư hại nặng xảy ra, việc đại tu thiết bị sẽ được tiến hành, nhưng cũng không vượt quá 25 % giá mua ban đầu (cho tới 10 năm).

Công việc sau đây sẽ được tiến hành:

  • tháo rời toàn bộ
  • vệ sinh
  • thay thế bộ phận lỗi
  • hiệu chỉnh độ chính xác với dung sai cho phép ban đầu (cho tới 10 năm)
  • chứng nhận xuất xưởng nhà máy

Quý vị nhận lại một thiết bị đo chính xác như một thiết bị mới.

[Translate to vientnamesisch:] Reparaturen

[Translate to vientnamesisch:] Reparaturen, bei denen zusätzlich Teile ersetzt werden müssen, als Resultat aus Stürzen oder anderen schweren Beschädigungen, werden gemäss Kostenvoranschlag verrechnet.

Da speziell die präzise Vermessung und Korrektur der Messresultate sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, beträgt die Durchlaufzeit je nach Zustand des Gerätes zirka 2 bis 4 Wochen. Expressservice nach Vereinbarung.

Sie erhalten ein Instrument zurück, das so genau misst wie ein neues.

Hiệu chỉnh

Tất cả thiệt bị đo và thước hiệu chỉnh do chúng tôi cung cấp đều được xác định rõ ràng, được nhận diện thông qua mã số thiết bị duy nhất, và nếu muốn, có thể được kiểm tra lại, hiệu chỉnh mới và cấp chứng chỉ với một lệ phí nhỏ.

Chứng chỉ độ chính xác được cấp kèm theo mỗi thiết bị kể từ khi thành lập công ty, cung cấp cho người sử dụng độ chính xác theo chiều dài tại các điểm khác nhau trên toàn bộ tầm đo của thiết bị.

Cam kết phù hợp

Cam kết phù hợp và xác nhận truy xuất nguồn gốc kích cỡ đo lường
Công ty MICROTEST AG cam kết rằng sản phẩm của chúng tôi đã được kiểm tra và đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia được áp dụng cũng như tiêu chuẩn xuất xưởng của chúng tôi. Phương tiện xử dụng trong khi kiểm tra có độ chính xác có thể kiểm tra theo độ dài tiêu chuẩn quốc gia.

 

Bảo hành

Chúng tôi cung cấp việc bảo hành 2 năm khi dấu bảo hành không bị tổn hại!

 

 

Bảng độ chính xác

Đọc kết quả
0,001 mm ở phạm vi đo Ø 30 mm tới Ø 1150 mm

Độ chính xác
Tiêu chuẩn xuất xưởng MICROTEST ngang bằng hoặc cao hơn DIN 863.

Độ chính xác theo chiều dài
Ø 6 – 140 mm ± 2 μm
Ø 140 – 400 mm ± 3 μm
Ø 400 – 650 mm ± 5 μm
Ø 650 – 900 mm ± 6 μm
Ø 900 –1150 mm ± 8 μm

Độ chính xác lặp
± 1,5 μm
± 1,5 μm
± 2,5 μm
± 3,5 μm
± 4,5 μm

Nâng cao độ chính xác theo yêu cầu.

Microtest AG
Đối tác cho các thiết bị đo chính xác

Sihleggstrasse 23
CH-8832 Wollerau
Thụy Sĩ

Điện thoại: +41 (0)44 723 12 76
Fax: +41 (0)44 723 12 71

info@microtest.ch

copyright © 2019 Microtest AG · Realisation · to top